Titta hit restaurangägare

Publicerat den Författare Gina Nordström

Ett bra löne- och personalsystem kan göra livet enklare för restauranger på många sätt. För det första kan det underlätta hanteringen av löner och förmåner för personalen, inklusive dricks. Det kan automatisera processen för att beräkna löner och förmåner, samt hålla reda på personaltimmar och semesterdagar.

En positiv effekt är att risken för felaktiga löneutbetalningar minskar och det blir lättare att hålla reda på vem som är ledig eller inte.

Undvik misstag och spara tid

För det andra kan ett bra löne- och personalsystem underlätta vid schemaläggningen av personal. Det är något som annars kan vara mycket tidskrävande. Under vinterhalvåret kan sjukfrånvaron emellanåt bli hög.

På sommaren har många restauranger högsäsong samtidigt som många i personalen vill ta ledigt. Att då ha ett smidigt system som har koll på schemat gör enorm skillnad. Systemet kan också hjälpa restaurangägaren att följa lagar och regler kring personalens arbetstid.

För det tredje kan ett bra löne- och personalsystem underlätta utbildningen av personalen. Det kan hjälpa till att hålla reda på vilken utbildning och certifiering som krävs för olika roller, samt spåra vilken utbildning personalen har fått. Ett exempel på en bra lösning med många användbara funktioner för restaurangägare är Personalkollen.