Världsarvet Höga Kusten

Publicerat den Författare rnn.yqe.

Det var år 2000 som UNESCO lade till Höga Kusten i sin lista på världsarv och har varit av stort intresse för många, rent turistmässigt men även historiskt och vetenskapligt. Ett världsarv är en natur- eller kulturmiljö som anses så pass unik och värdefull att man bör ta steg att beskydda den.

Höga Kusten är en av de 15 världsarv som finns i Sverige, men det är unik bland dessa i det avseende att det är helt och håller ett naturarv. Alla de andra är på ett eller annat sätt förknippat med människornas historia med den platsen. Det första svenska världsarvet var Drottningholm, som lades till 1991, och det senaste är Radiostationen i Grimeton, som lades till 2004.

När UNESCO lade till Höga Kusten som ett världsarv lydde motiveringen som följande:

”Området är en av de platser i världen som har isostatisk landhöjning till följd av inlandsisens försvinnande. Den isostatiska återbalanseringen framträder väl och områdets tydlighet består i omfattningen på den totala isostatiska landhöjningen på 286 meter som överträffar alla andra platser på jorden. Området är ett typexempel för forskning kring isostasi och utgör den plats där fenomenet först upptäcktes.”

Intresset av områden är på grund av den effekt inlandsisen avsmältning haft på naturen och hur detta har starkt präglat både geografin och vegetationen.

Turism är en stor fokus på många håll i Höga Kusten och det finns många informationsplatser där man kan lära sig mycket om naturen och lokalområdena. Många som kommer till Höga Kusten gör detta uttryckligen för att ta del av friluftslivet, vilket har öppnat upp möjligheten för en mängd olika aktiviteter och äventyr man kan ta del av, oavsett tiden på året. På sommaren kan man till exempel ge sig ut på bäversafari eller paddla kajak, och på vintern erbjuds det bland annat utförsåkning och snöskovandringar.

Skuleberget är så klart en av de naturupplevelser många vill ta del av. Och det har faktiskt Europas största Via Ferrata-anläggning, eller klätter/vandringsled i brant terräng. För de som bara vill se utsikten från toppen finns även linbanan som är i bruk vinter så väl som sommar.