Höga Kusten-bron

Publicerat den Författare Katarina

När man nämner Höga Kusten är det nog många som tänker på just Höga Kusten-bron, som är definitivt är områdets mest kända landmärke.

Höga Kusten-bron som går mellan Kramfors och Härnösands kommun började byggas år 1993 och stod färdig år 1997. Under pompa och ståt invigdes bron den 1 december samma år av självaste kung Carl XVI Gustaf. Två dagar tidigare gavs även möjlighet för allmänheten att gå över bron, vilket uppskattningsvis 20 000 personer valde att göra.

Totalt mäter Höga Kusten-bron 1 867 m med ett fritt spann på 1 210 m vilket har en fri segelhöjd på 40 m. Pylonerna är hela 182 m höga och var under ett par år Sveriges högsta byggnadsverk fram till dess att Öresundsbron stod färdig. Brospannet däremot är Sveriges längsta och i Europa har endast Storabältbron i Danmark samt ytterligare en bro ett längre fritt spann.

Höga Kusten-bron kostade totalt 2,1 miljarder att bygga, men då ingick även ett antal andra projekt runtom själva brobygget, bland annat en ny E4-väg samt ett antal mindre broar.